MAKALELER-BÜLTEN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKESİZ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)                        

 

Atık Yönetimi Yönetmenliği(AYY)kapsamında tehlikesiz atık beyanları, atık üreticileri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi(TABS)kullanılarak yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. TABS'a yapılan beyanlar doğrultusunda 2018 yılı Tehlikesiz Atık İstatistikleri Bülteni hazırlanmıştır.

 

TABS’da yer alan tehlikesiz atık verisi, atık üreticilerinin gerçekleştirdikleri beyanlardan oluşmakta olup, beyan yılında atık üreticisinin tesiste oluşan ve geri kazanım/bertaraf amacıyla atık işleme tesisine gönderilen tehlikesiz atık verisini içermektedir.

 

TABS kullanıcıları, atık üreticileri; faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiler(sanayi tesisleri, hastaneler gibi); olarak kabul edilmektedir.

 

Beyan formunun ilk bölümünde tesisin faaliyet alanı, kapasitesi ve çalışan sayılarını içeren tesis bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Tesisin faaliyet alanını belirlemede Eurostat tarafından oluşturulan Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması-NACE Rev.2 altılı ekonomik faaliyet sınıflandırma kodu kullanılmaktadır.

 

İkinci bölümde AYY ekindeki Atık Listesinde verilen atık kodları ana bileşen olarak kullanılmıştır. Beyanda tesiste üretilen her bir atık kodu için; miktar, ölçü birimi, atığın işlem gördüğü yer(tesis dışı-ihracat ve stok)bilgisi, atık işleme yöntemi(geri

kazanım/bertaraf yöntemi – AYY Ek-2 A ve Ek-2 B)ve Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi/ çevre izin lisans belgesine sahip atık işleme tesisi bilgisi alınmaktadır.

 

2018 yılında ülke genelinde 16.326 adet tesis tarafından tehlikesiz atık beyan formu doldurulmuştur.

 

2018 yılı için Türkiye genelinde Tehlikesiz Atık Miktarı toplamı 15.068.633* ton olarak belirlenmiştir.

 

* Bu bülten içerisinde yer alan istatistik ve bilgilere atık listesindeki madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar(01 kodlu)ve belediye atıkları dahil edilmemiştir.

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKESİZ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)                        

 

1- Tehlikesiz Atık Miktarı ve Beyan Eden Tesis Sayısı

2-Atık İşleme Yöntemine(*)Göre Tehlikesiz Atık Miktarı Türkiye Geneli Dağılımı

2018 yılında geri kazanım amacıyla atık işleme tesislerine gönderilen atık miktarı  9.749.190 ton,  bertaraf  edilmek  üzere  atık  işleme  tesisine  gönderilen  atık  miktarı  ise  3.211.222  ton olarak  gerçekleşmiştir.  Yılsonu  itibariyle  tesiste  stok  olarak  tutulan  tehlikesiz  atık  miktarı 1.899.421 ton, ihraç edilen tehlikesiz atık miktarı ise 208.800 ton olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında beyan edilen tehlikesiz atığın %64,70'i geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine gönderilirken %21,31'i bertaraf edilmek  üzere düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderilmiştir(Şekil 1).

(*)

Geri Kazanım:AYY'de belirlenen geri kazanım yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten gönderilen atık miktarını,

Bertaraf: AYY’de belirlenen bertaraf yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten gönderilen atık miktarını,

Stok:Yıl sonu itibariyle tesiste stok olarak tutulan atık miktarını,

İhracat:İhraç kaydı ile tesisten gönderilen atık miktarını ifade etmektedir.

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKESİZ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)                        

 

3-Tesislerin Faaliyet Alanları Doğrultusunda Tehlikesiz Atık Miktarları

TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda en çok tehlikesiz atık oluşturan 10 sektör ve toplam tehlikesiz atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sektör bilgisi için NACE Rev.2 altılı ekonomik  faaliyet  sınıflaması  kullanılmıştır.  2018  yılında  81  adet  NACE  bölüm  kodunda faaliyet  gösteren  tesisler  beyan  gerçekleştirilmiştir.  En  yüksek  atık  oluşumunun  3.185.300 ton ile imalat sektörü/Ana metal sanayii bölümünde yer alan tesislere ait olduğu görülmektedir. En yüksek tehlikesiz atık oluştuğu beyan edilen 10 faaliyet, toplam tehlikesiz atık miktarının %87’sini oluşturmaktadır.

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)                        

 

 

4-Atık Kodlarına Göre Tehlikeiz Atık Miktarlar

2018  yılında  en  çok  beyanı  gerçekleştirilen  ilk  10  atık  kodu  ve  miktarı  aşağıdaki  tabloda verilmektedir. 2018 yılında 256 atık kodunda beyan gerçekleştirilmiştir. En yüksek tehlikesiz atık beyanı yapılan 10 atık kodu, toplam beyanın %64’ünün oluşturmaktadır. 

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKESİZ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)    

 

5-İllere Göre Tehlikesiz Atık Miktarı Dağılımı Haritası

 

 

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI                        

TEHLİKESİZ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2018)                        

 

6-İller İtibariyle 2018 Yılı Tehlikesiz Atık Miktarları

ÇED,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı

 

مواقع مراهناتギャンブルمواقع مراهناتمواقع مراهنات çocuk bornozukarimi sikme yeter artik ala gavat ettin beniсмотреть порно онлайнbenim adım serkan karimi satiyorumadim serkan kizimi genel evde pazarliyorumkarim ve kizim yarrak arsizi var mi doyuran skypten yazsindede max win alana kizimi hediye ediyorumanami marketing ekipleri sikiyor yardim edinyarragim kalkmiyor biri karimi doyursunanami fetocular gotten sikiyo yardim edinالمواقع المثيرةbetting phishingphishingcanlı porno siteleri - bilgilerle.neteskort phishingchildren sex porn video tapebahis phishingቁማር ምጽዋትbahis phishinganami fetocular gotten sikiyo yardim edinالمواقع المثيرةbetting phishingphishingcanlı porno siteleri - avetec.orgeskort phishingchildren sex porn video tapebahis phishingቁማር ምጽዋትbahis phishinganami fetocular gotten sikiyo yardim edinالمواقع المثيرةbetting phishingphishingcanlı porno siteleri - ibrshop.comeskort phishingchildren sex porn video tapebahis phishingቁማር ምጽዋትbahis phishinganami fetocular gotten sikiyo yardim edinالمواقع المثيرةbetting phishingphishingcanlı porno siteleri - marketinfutbol.clubeskort phishingchildren sex porn video tapebahis phishingቁማር ምጽዋትbahis phishinganami fetocular gotten sikiyo yardim edinالمواقع المثيرةbetting phishingphishingcanlı porno siteleri - ocianews.comeskort phishingchildren sex porn video tapebahis phishingቁማር ምጽዋትbahis phishing